www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda lekcewa?y w?asne zdrowie!?

Dobry wygl?d jest wa?niejszy od zdrowia?

Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie.

Doda, która jeszcze 6 maja pozdrawia?a swoich fanów ze szpitalnego ?ó?ka, informuj?c ich o tym, ?e czeka na zabieg (wróci?y jej k?opoty z kr?gos?upem) w sobot? w show Tylko nas dwoje pojawi?a si? w umiarkowanej formie i ku zaskoczeniu wszystkich pozowa?a fotoreporterom … w szpilkach.

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>