www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda krytykuje Micha?a Wi?niewskiego!

„Je?eli jeste? gwiazd? i kreujesz si? na kogo?, kim nie jeste?, nie rób reality show”.

Tak oto Doda krytykuje Wi?niewskiego. W „Newsweeku” Rabczewska udzieli?a normalnego, powa?nego wywiadu, jakiego ostatnio brakowa?o w jej ?yciu.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>