www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

DODA KRÓLOW? OK?ADEK !!!

Doda w ubieg?ym roku by?a na ok?adkach czasopism cz??ciej ni? Donald Tusk!

Liczb? publikacji ok?adkowych zbada? miesi?cznik „Press”.

Niekwestionowan? królow? ok?adek okaza?a si? Dorota Doda Rabczewska.

Jej zdj?cie pojawi?o si? na 37 ok?adkach!!!

Tu? za ni? uplasowa?a si? Kinga Rusin z 28 ok?adkami.
Trzecie miejsce ex-quo  zaj??y Ma?gorzata Foremniak i Edyta Górniak (27 ok?adek)

Spo?ród m??czyzn najpopularniejszy okaza? si? Donald Tusk (34 ok?adki). Popularny by? te? prezydent Lech Kaczy?ski (24 ok?adki). Nieco rzadziej publikowano pierwsze strony z Tomaszem Lisem.
„Press” w swojej analizie uwzgl?dni? 41 tytu?ów – tygodników, dwutygodników i miesi?czników. Nie brano pod uwag? dodatków telewizyjnych, których ok?adki zdobi? modelki.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>