www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda chce powi?kszy? piersi!?

Ju? raz powi?kszone…

Super Express powo?uj?c si? na wypowied? anonima dla jednego z czasopism, podaje, ?e Dorota Rabczewska chce powi?kszy? swoje piersi. Marzy jej si? wi?kszy rozmiar.

Trudno jest nawet skomentowa? te rewelacje. Wszyscy wiedz? przecie?, ?e Doda ju? kiedy? powi?kszy?a swój biust, a od niedawna boryka si? z k?opotami zdrowotnymi (wysiada jej kr?gos?up). Czy w tej sytuacji powi?kszenie biustu by?oby rozs?dne? Z drugiej strony Doda cz?sto prezentuje bardzo niestandardowe zachowania …

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>