www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda chce by? sexi po 70-tce!

Co jest w stanie zrobi?, by wygl?da? atrakcyjnie?

Dorota Rabczewska ju? planuje operacje plastyczne na staro??.

„Je?li po latach mam wygl?da? jak Brigitte Bardot (75 l.), czyli by? tak pomarszczona, jak brzoskwinia po przej?ciach, to ju? lepiej naci?gn? si? jak guma w gaciach i nie b?d? si? przejmowa?. Byle tylko dobrze wygl?da?” (SE)

No có?, szkoda, ?e Doda przy okazji promowania swojej urody, musi obra?a? legend? nie tylko francuskiego, ale ?wiatowego kina. Jej baga? zawodowy jest nieporównywalny do tego Bardot.

Ale Doda my?li tylko o doskona?ym wygl?dzie, i tak – nie zamierza na przyk?ad rezygnowa? z solarium, s?dzi, ?e blada skóra jest aseksualna.

A to ciekawe, my raczej radziliby?my rezygnacj? z solarium, bo jego szkodliwy wp?yw na skór? wykaza?y ju? obszerne badania naukowe.

Przynajmniej Doda po latach nie wygl?da?aby jak pomarszczona brzoskwinia po przej?ciach i nie musia?aby si? naci?ga? jak guma w gaciach.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>