www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda blu?ni na temat Biblii!!!

Nie trzeba by?o d?ugo czeka? na efekty wp?ywu na Dod? jej nowego ch?opaka, Adama Darskiego, który jest liderem heavymetalowej grupy Behemoth.

Jeszcze par? miesi?cy temu Doda pewnie nie przepu?ci?aby przez gard?o takich s?ów. Teraz blu?nierstwa lej? si? potokiem …


„Je?eli chodzi o Bibli?, to s? tam superzaje… przykazania, jakie? historie, które buduj? w dzieciach system warto?ci i ch?? bycia dobrym cz?owiekiem, natomiast ci??ko mi wierzy? w co?, co nie ma prze?o?enia na rzeczywisto??, bo gdzie w tej Biblii s? dinozaury? Jest siedem dni stworzenia ?wiata i nie ma dinozaurów. To mi si? k?óci {…} Wierz? w to, co nam przynios?a matka ziemia i co odkryto podczas wykopalisk. S? na to dowody i ci??ko wierzy? w co?, co spisa? jaki? napruty winem i pal?cy jakie? zio?a go??” (Dziennik.pl)

Doda_Rabczewska_Dorota

Co wy na to? Prasa bulwarowa sugeruje nawet, ?e Dod? op?ta? szatan …

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_DorotaWpisz komentarz

  1. 9 stycznia 2010 23:32

    Czarna:

    Dla mnie Doda to pusta i bezwarto?ciowa laleczka która nie ma a ni rozumu a ni wygl?du ma niedojrze sztuczne cycki to te? ma sztuczny móz ogulnie ?ecz bior?c jest nic nie wart? osob?.

Podobne posty:

/* */?>