www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doczekamy rozbieranej sesji Romanowskiej!

Chyba niektóre gwiazdy powinny ju? teraz zacz?? dr?e? o swoich fanów. Ela Romanowska nie wyklucza rozbieranej sesji w magazynie dla panów…

A jak wiadomo, ka?da gwiazda bior?ca udzia? w takiej sesji mo?e liczy? na nag?y, korzystny zwrot w karierze. Ela Romanowska znana z serialu Rancho i udzia?u w Jak oni ?piewaj? szczerze mówi w rozmowie z Super Expressem, ?e nie wyklucza udzia?u w takiej sesji …

My?l?, ?e nie maj? tak du?ego formatu i nie zmie?ci?abym si? na zdj?ciach (?miech). Na razie nie. Mo?e za kilka lat, gdy b?d? starsza i bardziej odwa?na.

Romanowska_Ela

Romanowska_Ela

Romanowska nie wyklucza takiej mo?liwo?ci. Czy?by jej plany bazowa?y ju? na jakich? wst?pnych rozmowach z którym? z magazynów dla panów?

Romanowska_Ela

Romanowska_Ela

Romanowska_Ela

Romanowska: Nie mówili “Ty, cycatka”! [6 zdj??]
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>