www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Do czego Kukiz si? nie nadaje?!

Jednemu lepiej wychodzi taniec, innemu ju? tylko w?osy. Pawe? Kukiz, lider zespo?u „Piersi” w?a?nie do?wiadczy?, do czego  zdecydowanie si? nie nadaje !!!

Paw?a Kukiza raczej nie trzeba przedstawia?, zw?aszcza pokoleniu prze?omu wieków. Ostatnio próbowa? poszerzy? horyzonty twórczo?ci medialnej. Wraz z Markiem Horodniczym prowadzi? na antenie TVP1 program „Koniec ko?ców”. Prowadzi?. Czas przesz?y niestety dla Paw?a, gdy? ogl?dalno?? rz?du 600 tys. osób nie zapewni?a mu kontynuacji.

Kukiz_Pawe?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>