www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dlaczego wygra?a?

Agata Kulesza zdradza tajemnic? sukcesu w „TzG”

Nie ta?czyli?my ?le, ale nigdy nie b?d? ta?czy?a tak znakomicie, jak Natalia Lesz i nie b?d? tak pi?kna, jak Marta ?muda Trzebiatowska. Ka?da z nas co innego wyra?a?a. Na to, ?e wygra?am, z?o?y?o si? kilka ró?nych rzeczy…

G?ównie to, ?e ludzie si? ze mn? i ze Stefano zaprzyja?nili. Spotka? swój swego, dobrze si? nam z sob? pracowa?o i publiczno?? nam zaufa?a..

Wcze?niej mia?am propozycje z innych tego typu programów. Odrzuci?am je od razu, a nad „TzG” zacz??am si? zastanawia?. To banalnie zabrzmi, ale zadecydowa?a Miłość do ta?ca. Po prostu lubi? ta?czy?.” powiedzia?a Agata w rozmowie z SE.

Kulesza, jak zwykle rozbrajaj?co szczera. A mo?e w?a?nie to, ?e ca?y czas by?a sob? pozwoli?o jej wygra??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>