www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dla kogo Wojewódzki jest autorytetem!?

Kuba Wojewódzki jednym z najwi?kszych autorytetów w Polsce. Taki jest wynik sonda?u „Rzeczypospolitej”.


Ankietowani mieli wybiera? osoby, które ich zdaniem posiadaj? cenione wed?ug nich pogl?dy oraz cechy. Wybór Wojewódzkiego, Majewskiego, Owsiaka i Cejrowskiego nie dziwi nas, gdy dowiadujemy si?, ?e badanymi by? osoby w wieku od 13 do 24 lat.

Wojewódzki_Kuba

Cejrowski_Wojciech

Owsiak_Jurek

Majewski_Szymon


To w?a?nie w tym wieku ceni si? osobowo?ci telewizyjne. Sam Wojewódzki przyznaje, ?e to ?a?osne, ?e zdoby? tak wysokie miejsce. Czy ta decyzja go zaskoczy?a?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>