www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dla Cichopek zamkn?li porodówk?!?

Poznali?my dat? narodzin syna Kasi Cichopek, imi?, a nawet wymiary, ale o tym, nikt nie wiedzia?. Do tej pory …

W sieci pojawi?y si? informacje, ?e w czasie gdy Kasia Cichopek przebywa?a na porodówce pod szpitalem zebra?y sie t?umy paparazzi. Wie?? niesie, ?e ordynator nakaza? zamkn?? oddzia? po?o?niczy.

Cichopek_Kasia

Cichopek_Kasia

Sk?d takie specjalne fory? Ka?da matka wie, wie, ?e normalnie ordynatorzy szpitali nie dbaj? a? tak o wysoki komfort psychiczny rodz?cych kobiet.

Cichopek_Kasia

Cichopek_Kasia_Hakiel_Marcin


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>