www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dereszowska uszcz??liwia! Jak?

Czy romans z ?onatym facetem to jest dobra metoda?

Dereszowska pomog?a odzyska? Grabowskiemu (zostawi? dla niej rodzin?, aktualnie z Dereszowsk? ma córk?) rado?? ?ycia.

Dereszowska_Anna_Grabowski_Piotr

Dereszowska_Anna

Para udzieli?a „Gali” d?ugiego wywiadu okraszonego pi?knymi zdj?ciami. Z tekstu mo?emy si? dowiedzie? mi?dzy innymi o tym, ?e Piotr by? nieszcz??liwy. Wspomnia? tak?e o tym, ?e by?a ?ona utrudnia mu kontakty z dzie?mi. Do tej pory nie by? skory do dzielenia si? swoj? intymno?ci? z gazetami…Czy to Anna zmieni?a jego pogl?dy? Je?eli tak, to nied?ugo mo?emy si? spodziewa? kolejnych intymnych szczegó?ów z jego ?ycia.

Grabowski_Piotr

Dereszowska_Anna

Dereszowska_Anna

Dereszowska ma, co chcia?aWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>