www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dereszowska ryzykowa?a ci??? dla kariery!?

Teraz mówi, ?e by?o to troch? nieodpowiedzialne.

Dereszowska jest jedn? z gwiazd nowej produkcji TVN, serialu Naznaczony. Okazuje si?,  ?e wiele trudnych scen Ania wykonywa?a w czasie, gdy by?a w ci??y.

Co mówi na temat zagro?enia dla swojej ci??y?

Trudno by?o tego unikn??, ale podj?li?my takie ryzyko z produkcj?. By?am ?wiadoma wszelkich zagro?e?. By?am ca?y czas pod kontrol? lekarzy. My?l?, ?e nie by?o niebezpiecze?stwa. Rzeczywi?cie by?o sporo scen trudnych do wykonania. Ucieka?y?my przez las z Juli? Wróblewsk?, by?y?my zamkni?te w cysternie, no i ta scena zatoni?cia statku… – czytamy w Super Expressie.

Dereszowska_Anna

W ko?cu jak? By?a ?wiadoma zagro?e?, ale nie by?o ?adnego niebezpiecze?stwa!? Co? nam si? wydaje, ?e teraz, gdy córka Ani jest ju? na ?wiecie, ona sama zrozumia?a, jak bardzo ryzykowa?a zdrowie swojego nienarodzonego wtedy, jeszcze dziecka, udzia?em w tej nowej super produkcji. Ale czego s?awy nie robi? dla kariery …

Dereszowska_Anna

Dereszowska_Anna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>