www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dereszowska czyni cuda!

Mo?e zmieni profesj??

Ania prawie rok temu zosta?a po raz pierwszy mam?. (Ojcem jej córki Leny jest Piotr Grabowski.) Aktualnie Dereszowska nie narzeka na brak obowi?zków, nie mowa tylko o zmianie pieluch …

Jestem bardzo zapracowana. Mam zdj?cia na planie seriali, m.in. „Tylko Miłość”, a tak?e do dwóch filmów fabularnych. Grywam te? koncerty w ca?ej Polsce – wylicza aktorka.” (SE)

Czy przy tak napi?tym grafiku znajduje czas dla swojej córki Leny, dla prawid?owego rozwoju dziecka obecno?? matki jest bardzo wa?na

„Absolutnie tak! Mam oczywi?cie czas dla male?stwa -zapewnia”

A nam si? jednak wydaje, ?e g?ówn? rol? „OCZYWI?CIE” w sprawowaniu opieki nad dzieckiem gra zatrudniona niania.No chyba, ?e Ania posiada magiczne umiej?tno?ci, o których do tej pory nikt nie wiedzia?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>