www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dariusz Kordek zostanie ojcem

Jego narzeczona jest ju? w zaawansowanej ci??y. Co do ?lubu, nie chce si? spieszy?.

Dopiero co burzliwie i g?o?no zako?czy? swój poprzedni zwi?zek, który mieli?my okazj? ?ledzi? w prasie. Czy ten aktor i piosenkarz w??czy swoj? now? partnerk? i dziecko do showbiznesu, czy chocia? im zostawi troch? prywatno?ci?

25

42


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>