www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dancewicz nie zale?y na pieni?dzach!?

Czy to ?wiat zwariowa?? A mo?e jest inaczej? Okazuje si?, ?e nieustanny p?d za kas? nie dotyczy wszystkich.

Mo?e trudno w to uwierzy?, ale nie wszyscy przera?aj? si? codziennymi wydatkami i stert? rachunków do zap?acenia. Nie wszyscy wykonuj?c mrówcz? prac? biegaj? za pieni?dzmi, tak niezb?dnymi do codziennego, normalnego bytu. Aktorka Renata Dancewicz wyzna?a ostatnio w jednej z rozmów, ?e nie zale?y jej na zarabianiu pieni?dzy.  Dacie wiar??

1 2 3

Wpisz komentarz

  1. 20 kwietnia 2010 13:01

    Kasiula:)):

    Bo?e jak ona wygl?da!!!
    Jest taka ?liczna a t? fryzur? sobie popsu?a ca?y wizerunek….

Podobne posty:

/* */?>