www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dami?cki zrobi? karier? dzi?ki Szabatin!?

Piotr Gali?ski, który tak uwa?a, chyba nie mówi? powa?nie. Niby, jak Ewa mog?aby pomóc Mateuszowi?

Widocznie, Gali?ski prosto rozumowa?. Po udziale w tanecznym show „Taniec z gwiazdami” Mateusz dostawa? wi?cej propozycji aktorskich.

Szabatin_Ewa_Dami?cki_Mateusz


Ale ?eby jego aktorskie osi?gni?cia, od razu zawdzi?cza? Ewie, która tylko ta?czy?a z nim  w parze w show?

Szabatin_Ewa_Dami?cki_Mateusz

Szabatin_Ewa_Dami?cki_Mateusz

Szabatin_Ewa_Dami?cki_Mateusz

Mo?e po prostu Gali?ski Ew? bardzo lubi i chce troch? podbudowa? jej ostatnio rozmazany wizerunek.

Szabatin_Ewa

A mo?e po prostu Piotr nie wie, ?e ka?da prawie ka?da gwiazda po udziale w „Ta?cu z gwiazdami”, bez wzgl?du na to, z kim ta?czy?a rozkr?ca swoj? karier? …


A na marginesie, nam wydawa?oby si?, ?e to w?a?nie Ewa wylansowa?a si? przy Mateuszu?

Szabatin_Ewa_Dami?cki_Mateusz


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>