www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dami?cki skr?ci? nog?

Kto go leczy?

Partnerk? Dami?ckiego, jest pi?kna i zmys?owa Patrycja, z któr? Mateusz pokazuje si? na salonach ju? od d?u?szego czasu. S?dz?c po romantycznej naturze Mateusza i jego ogromnym zaanga?owaniu w zwi?zek, mo?na przypuszcza?, ?e to „co? powa?nego”. Kto wie, mo?e nied?ugo b?dzie jaki? ?lub. Ale …

Dziwi troch?, ?e zamiast jego ukochanej Patrycji w chwili kryzysu zdrowotnego opiek? nad Mateuszem sprawuje jego mama …

Mateusz podczas pracy na planie w sali gimnastycznej, tak niefortunnie skoczy?, ?e skr?ci? sobie nog?. Aktor jest teraz pod opiek? mamy, ma za?o?one gipsowe usztywnienie i nie mo?e gra?.” (SE)

W tej sytuacji dostrzegamy dwa problemy. Pierwszy to dalsza praca Mateusza na planie serialu „Teraz albo nigdy”, a drugi to oddanie si? w r?ce mamy, a nie seksownej narzeczonej! Czy?by Mateusz by? ci?gle ma?ym ch?opcem, który od opieki swojej ukochanej woli mimo wszystko trosk? mamy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>