www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dami?cki sflacza?

Przyzwyczajeni jeste?my do doskona?ej sylwetki Mateusza Dami?ckiego i… si? musimy odzwyczai?!!!

Mateusz mówi?c krótko przegina z grafikiem dnia. Zacharowywuje si? i zaniedbuje to co podkre?la?o jego atuty m?skie. Posz?y w odstawk? si?ownia, basen a nawet treningi.

Mo?na w tym wszystkim doszuka? si? niestety p?du za karier? a zdecydowanie nawet bardziej za kas?. Wizerunek ju? zdoby? wi?c skupi? si? na ?yciu towarzyskim i podbojach finansowych. Jest nawet uznawany za czo?owego amanta kina polskiego, pono? zdetronizowa? samego Macieja Zako?cielnego.

Umar? król, niech ?yje król, s?ynne s?owa mog? si? niestety równie? zem?ci? na takim podej?ciu gdy? pretendentów jest wielu.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>