www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dami?cki o kulach, Miko na bosaka!!!

Praca,praca i jeszcze raz praca… W takim t?pie i ko? by si? wyko?czy?!!!!

Zarówno Iza Miko (28 l.) jak i Mateusz Dami?cki (28 l.) jeszcze jaki? czas b?d? odchorowywa? taneczny „Kochaj i ta?cz”. Izie do tego stopnia schud?y o ci?g?ych treningów stopy ?e jej buty lec?!!! Gdyby nie okoliczno?ci mo?na by tak? terapi? przepisa? wielu ludziom z problemami w obuwniczym.

Na premierze „Kochaj i ta?cz” która odby?a si? w warszawskich Z?otych Tarasach Iza wst?pnie pokaza?a si? w ?licznej sukni projektu Dawida Woli?skiego ( 32 l.) i przywiezionych zza oceanu butkach. Ju? przej?cie po czerwonym dywanie by?o wyzwaniem wi?c nic dziwnego ?e bez ciekawskich obiektywów stopy odzyska?y wolno?? i Iza zasuwa?a zwyczajnie na boso.

Mateusz natomiast tak zam?czy? nogi wczuwaj?c si? w taniec ?e nie wytrzyma?y dodatkowych obci??e?. Najpierw kontuzja na sali gimnastycznej przy baskecie, potem skr?cenie nogi przy realizacji serialu „Teraz albo nigdy”. I st?d konieczne kule do poruszania si?.

Wspaniale prezentuj? si? oboje w „Kochaj i ta?cz” i sami napewno ca?ego tego po?wi?cenia nie ?a?uj?. Ka?dy zawód niesie zagro?enia mniejsze i wi?ksze. Na pewno takie nowinki nie wzrusz? wogóle zdecydowanej wi?kszo?ci pracowników przemys?u do których równie? kierowane s? produkcje filmowe.


Wpisz komentarz

  1. 7 marca 2009 17:11

    Jenny:

    By?am na tym filmie ! By? naprawde ekstra ! Wszystkim gor?co polecam !

Podobne posty:

/* */?>