www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

D?browska nie jest w ci??y

Czyli o tym, ile mo?na straci? przez plotki …

„Mened?er Pawe? Jó?wicki, który jest jednocze?nie partnerem ?yciowym Anki, jest za?amany. – To totalna bzdura, nie mam si?y ju? tego komentowa? – narzeka w rozmowie z „Super Expressem”.

Pono? przez zamieszanie wokó? Ani, spowodowane jej rzekom? ci???, artystka straci?a sporo pieni?dzy. Niech?tnie zapraszano j? na koncerty. I jak tu si? dziwi? kobietom tylu obaw, ?e decyzja o ci??y mo?e wywróci? ich ?wiat do góry nogami.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>