www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy z ni? mo?na si? nudzi??

Kuba ma chyba spore wymagania…

Nie spotka?em osoby z któr? chcia?bym prze?y? ?ycie… Mo?e kiedy? za?o?? rodzin?, ale nie mam poj?cia, kiedy to b?dzie. Wci?? kogo? poznaj?, kto? mnie ekscytuje albo nudzi – mówi? w „Twoim Stylu”. Mamy nadziej? ?e Agnieszka nie jest osob?, która go tak nudzi” – donosi Fakt.

Agnieszk? Szczurek i Kub? widuje si? ju? od d?u?szego czasu razem. Ciekawe, czy Kuba pomy?la?, jak poczuje si? jego dziewczyna, gdy mówi? takie s?owa ….


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>