www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy wkróce zobaczymy ?mud? na du?ym ekranie?

Jej menad?erka og?osi?a, ?e aktorka dosta?a propozycj? zagrania w filmie u boku Ma?aszy?skiego i Karolaka. Coraz liczniejsi wrogowie Marty sugeruj?, ?e jest to tylko chwyt marketingowy.

mwmedia_20090105_202025

Ostatnio aktorka by?a bezrobotna i podobno takie k?amstwa pomagaj? przyci?gn?? uwag? potencjalnych pracodawców. Jeszcze niedawno ?muda by?a nazywana nowym odkryciem i talentem.

mwmedia_20090425_081858

mwmedia_20090512_084829

Czy uda jej si? zaistnie? jeszcze w historii filmu?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>