www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Rusin zdradzi tajemnice zwi?zku z Lisem!?

Wszyscy niecierpliwie oczekuj? pierwszej ksi??ki Kingi Rusin, która ma si? pojawi? w ksi?garniach jeszcze we wrze?niu tego roku.

Oczekiwania s? spore, bo pojawiaj? si? podejrzenia, ?e Kinga pisz?c co? w rodzaju poradnika dla kobiet po rozwodzie, b?dzie odwo?ywa? si? do sytuacji, które j? dotkn??y podczas i po rozstaniu z m??em Tomaszem Lisem. Przypominamy, ?e Tomasz Lis rozwiód? si? z Rusin i ponownie o?eni? z jej (co, chyba oczywiste, by??) przyjació?k? Hann? Smoktunowicz.

Lis_Tomasz_Lis_Hanna

Co na temat swojej ksi??ki mówi sama Rusin?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>