www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy powstanie ksi??ka o Dodzie?

By?a mened?erka zastanawia si? nad spisaniem kulisów swojej pracy z polsk? królow? popu.

Tak twierdz? informatorzy Pudelka.pl. Jednak Sablewska zaprzecza temu, jakoby rozpocz??aby ju? jej pisanie. Dosta?a kilka takich propozycji, ale odmówi?a ze wzgl?du na szacunek do Dody. „Moja praca z Dod?” na pewno by?aby hitem.

Doda_Rabczewska_Dorota_Sablewska_Maja

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>