www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Piotr Adamczyk pomóg? swojej dziewczynie zdoby? prac? w TVP?

Anna Czartoryska, studentka IV roku Akademii Teatralnej, zagra jedn? z g?ównych postaci w „Domu nad rozlewiskiem”.

Towarzyszy? b?dzie samej Joannie Brodzik. Anna jest bardzo ambitn? dziewczyn? i bardzo du?o pracowa?a, aby dosta? t? rol?. Niestety takie wiadomo?ci nie wystarczaj? mediom, które wsz?dzie doszukuj? si? nieuczciwych zagrywek.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>