www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Pawe? Del?g si? przechwala!?

Zagra?em najwi?kszego kochanka w historii ludzko?ci!

Wow! Nie ka?dy aktor mo?e pochwali? si? tak? rol?. Dlatego Pawe? Del?g, który wi?ksza karier? robi poza granicami naszego kraju postanowi? podzieli? si? swoim entuzjazmem zwi?zanym z produkcj?, w której bra? udzia? …

Del?g_Pawe?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>