www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Ola Szwed pójdzie na studia?

Jeszcze niedawno snu?a plany o coraz to ambitniejszych kierunkach kszta?cenia. Ostatecznie stan??o na aktorstwie.

Celebrytka uprzedza jednak, ?e za szkolenie w?asnych umiej?tno?ci we?mie si? najwcze?niej za rok. Wymówk? jest… brak czasu. Na co przeznaczy go Ola? Chce nagra? p?yt?, zrobi? prawo jazdy i jeszcze poudziela? si? w programach rozrywkowych. Czy nauka nie jest najwa?niejsza?

23

31

4

5

6


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>