www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Natasza Urba?ska wygra „Taniec z gwiazdami”?

Trenowa?am gimnastyk? artystyczn? przez 10 lat. Przeciwnicy Urba?skiej dr?yjcie!

Cho? udzia? Nataszy Urba?skiej z 10 edycji Ta?ca z gwiazdami mo?e dziwi?, – nie od dzi? wiadomo, ?e Urba?ska nie tylko doskonale ?piewa, ale pi?knie ta?czy, tak to wida? musia?o ju? by?, ?e w tej edycji zasady si? zmieni?y.

Wcze?niej z byle powodu robiono wr?cz afery, tak, jak w przypadku Bartka Kasprzykowskiego, który, jako nastolatek nale?a? do grupy tanecznej i w czasie udzia?u w show musia? si? z tego t?umaczy?.

Teraz Natasza ma ten komfort, ?e nie musi. Wr?cz przeciwnie chwali si? nawet, ?e jest tancerk? i przez 10 lat trenowa?a gimnastyk? artystyczn?. To daje jej zdecydowan? przewag? nad pozosta?ymi gwiazdami bior?cymi udzia? w show.

Urba?ska_Natasza

Urba?ska_Natasza_Kliment_Jan

Urba?ska_Natasza_Kliment_Jan

Tylko, czy Urba?ska zdob?dzie sympati? telewidzów? Bo, jak wiemy to od ich aprobaty zale?y dalszy udzia? w programie, a nie od umiej?tno?ci tanecznych …

Urba?ska_Natasza

Urba?ska_Natasza

Majdan liczy na fina? „Ta?ca z gwiazdami”!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>