www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Micha? Wi?niewski ma depresj??

Od jakiego? czasu pytanie to zadaj? sobie media. Muzykowi nie uk?ada si? zarówno w ?yciu zawodowym, jak i w ma??e?stwie.

Pog?oski o kolejnym rozwodzie Wi?niewskiego s? coraz bardziej prawdopodobne. Czy we?mie przyk?ad z Mandaryny i rozpocznie nowe, lepsze ?ycie?

wisniewski1


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>