www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Liszowska chce schudn???

Gdyby zgodzi?a si? na interwencj? Marioli Bojarskiej-Ferenc, która jest specjalistk? od zrzucania wagi, mia?aby du?e szanse na sukces.

Z przyjemno?ci? podejm? wyzwanie. Pani Joanna urzek?a mnie swoj? osob?, b?d?c go?ciem mojego programu „Studio Urody”. Praca z ni? na pewno by?aby ogromn? przyjemno?ci?. Ale tak naprawd? powinni?my si? zapyta? pani Joasi, czy to jej przeszkadza, czy chce by? szczup?a. Bo mo?e ona czuje si? z tym dobrze. Nie wszystkie kobiety w Polsce musz? by? bardzo szczup?e. W zawodzie aktorki nie zawsze liczy si? „opakowanie”, ale wn?trze”– mówi Mariola w „Super Expressie”.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>