www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Ko?uchowska czasowo zniknie z ekranów naszych telewizorów?

Aktorka zaczyna zmienia? swoje podej?cie do ?ycia i priorytety. Od czasu ?lubu cz?sto my?li o powi?kszeniu rodziny.

kozuchowska1

kozuchowska3

Aby przed czterdziestk? uda?o jej si? zrealizowa? te plany, ich realizacj? musia?aby zacz?? ju? teraz. Czy wybierze któr?? z propozycji filmowych, czy mo?e jednak macierzy?stwo?

kozuchowska4


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>