www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Hanna Lis zas?uguje na 18 stron wywiadu?

Tak obszern? publikacj?, na temat dziennikarki mo?na przeczyta? w Gali.

Zastanawiamy si?, czy brakuje ciekawszych tematów? Czy naprawd? wi?ksz? cz??? gazety musi zajmowa? pokaz bogactwa drugiej ?ony Tomasza Lisa?

Lis_Hanna

Oprócz niezbyt oryginalnych zdj?? mo?na tak?e przeczyta? o tym, ?e matka Hanny nie za?atwi?a jej pracy na Woronicza.

Lis_Hanna_Lis_Hanna

Obie jednak uwa?aj?, ?e to co dzieje si? w telewizji, jest „chore”. Ca?e szcz??cie po zwolnieniu dyscyplinarnym, Hania nie musi ju? si? tym martwi?, teraz jest bez pracy.

Lis_Hanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>