www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Edyta Górniak wyjedzie z Polski?

Tak doradza jej Bartosz Bodnar, przyjaciel, któremu niedawno media przypisa?y rol? kochanka. Powiedzia? on, ?e Edyta jest ikon? polskiej muzyki i powinna reprezentowa? nasz kraj na ca?ym ?wiecie.


Czy gdyby Edyta wyjecha?a, zabra?aby ze sob? rodzin??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>