www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Doda poni?y?a Edyt? Górniak – foto!?

Wiele by?o doniesie? na temat udzia?u Edyty Górniak w nowym show Polsatu, Tylko nas dwoje. W sobot? ostatecznie przekonali?my si?, ?e gwiazda nie zasi?dzie w fotelu czwartego jurora. S?dz?c po tym, co powiedzia?a na pocz?tku pierwszego odcinka show, Doda, chyba tak b?dzie najlepiej.

W ubieg?ym tygodniu pojawia?y si? informacje, ?e Górniak we?mie udzia? w programie pod warunkiem, ?e wypowiedzi Dody zostan? ocenzurowane. Trudno by?o w to uwierzy?, ale s?dz?c po tym co powiedzia?a w sobot? w programie na ?ywo Doda, nie mo?na chyba si? dziwi? ??daniom Edyty. Ich wspólny udzia? w Tylko nas dwoje móg? si? przecie? sko?czy? awantur? na wizji.

Co takiego powiedzia?a Doda?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>