www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Cichopek si? rozbierze?

Tego wymaga jej nowa rola.

Katarzyna, która gra jedn? z g?ównych ról w filmie „Dancing 4 U”, by? mo?e b?dzie musia?a zaprezentowa? widzom swoje wdzi?ki. „Moja posta? jest celebrytk?, lekko trzpiotowat?, ale wyrazist?. Szcz??liw? prywatnie, bo ma m??a i dziecko. Zadowolon? z ?ycia zawodowego, ale nadal czekaj?c? na swoj? wielk? szans?. Dostaje tak? propozycj?, ale niestety musi si? rozebra?”– czytamy jej s?owa w „Fakcie”.

Cichopek_Katarzyna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>