www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy b?dzie serial o Violi Kubasi?skiej?

Posta? grana przez Ma?gorzat? Soch? podbi?a serca widzów i by?a jedn? z ulubionych w serialu „Brzydula”.

Jak na razie, TVN zaprzecza tym pog?oskom. Powinna si? jednak nad tym zastanowi?. Zyski z serialu o brzydkim kacz?tku, które zmienia si? w pi?kna kobiet? wynios?y a?… 136 milionów.

Julia_Kami?ska

Kami?ska_Julia_Bobek_Filip

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>