www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czy Anna Mucha wyleci z TVNu?

Stacja nie jest zadowolona tym, ?e aktorka spiskuje z konkurencj?. Swoim ostatnim czynem zrazi?a do siebie tak?e Polsat.

219

Przypomnijmy, podczas kr?cenia serialu Teraz albo Nigdy aktorka negocjowa?a stawk? za prowadzenie Festiwalu Top Trendy. Czy trudno jej b?dzie teraz znale?? zatrudnienie?

82

Nie od dzi? wiadomo, ?e trudny charakter cz?sto odstrasza pracodawców.

315

415

512

67

75


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>