www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czwarty ?lub Michalczewskiego!

Darek, tym razem odda? serce swojej wybrance Basi Imos przed o?tarzem ko?cielnym!

Jak przewidywano, ?lub Darka i Basi odby? si? w Katedrze Oliwskiej w Gda?sku.

Para wygl?da?a bardzo wytwornie w swych niesamowicie drogich strojach. ?yczymy Tigerowi, ?eby jego czwarte ma??e?stwo by?o bardziej udane, ni? poprzednie. Ciekawe, czy tym razem uda mu si? wytrwa? w zwi?zku d?u?ej ni? do tej pory...


Wpisz komentarz

  1. 17 kwietnia 2009 15:31

Podobne posty:

/* */?>