www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czu?o?ci Kammela i Niezgody!!!

Rozmaite plotki sugerowa?y, ?e ju? nied?ugo zamieszkaj? z dala od siebie i ogranicz? swoje kontakty do minimum. „Fakt” jednak przy?apa? ich w bardzo niedwuznacznej pozycji …

… nami?tnie ca?uj?cych si? w miejscu publicznym. Podczas swojego wieloletniego zwi?zku Kasia i Tomek nigdy nie demonstrowali swoich uczu?, dlaczego wi?c teraz to si? zmieni?o?

Kammel_Tomasz_Niezgoda_Katarzyna

Kammel_Tomasz_Niezgoda_Katarzyna

Czy to ponowny wybuch wielkiej mi?o?ci, czy tylko zabieg specjalistów od wizerunku?

Kammel_Tomasz

Niezgoda_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>