www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czes?aw ?piewa zwyci?zc? koncertu TOP na Sopot TOPtrendy Festiwal 2009!

W ostatnim roku p?yta „Debiut” Czes?awa ?piewa sprzeda?a si? w liczbie ponad 60 tys. egzemplarzy, uzyskuj?c status podwójnej platyny.

Na koncercie TOP Czes?aw ?piewa nie zawiód? fanów i wykona? swój najwi?kszy hit ze zwyci?skiej p?yty „Maszynka do ?wierkania”. Zespó? bez w?tpienia jest fenomenem ostatniego roku. Zadebiutowali podczas zesz?orocznego Sopot TOPtrendy Festiwal 2008, a w tym roku zaj?li pierwsze miejsce w konkursie TOP.

spiewa11

Drugie miejsce zaj??a Maria Peszek z p?yt? „Maria awaria”, która na koncercie TOP wyst?pi?a po raz pierwszy z nowym zespo?em i zaprezentowa?a ekstrawaganck? kreacj? „muchomora”.

peszek2

Trzecie miejsce przypad?o w udziale Ani D?browskiej za album „W spodniach, czy w sukience?”. Publiczno?? sopocka owacyjnie przyj??a laureatk? czwartego miejsca, Maryl? Rodowicz, która za?piewa?a a? cztery swoje hity: „Ech, ma?a”, „Sing, sing”, „Gaj”, „Wielka woda”.

Go?ciem specjalnym wieczoru by? zespó? FEEL. Koncert prowadzili Agnieszka Popielewicz, Darek Maciborek przy wsparciu zwariowanego kabaretu Ani Mru-Mru (w roli zespo?u „Si?a”).

Druga cz??? wieczoru nale?a?a do najlepszej kapeli folkowej w Polsce – zespo?u Golec Orkiestra, który na tegorocznych TOPtrendach ?wi?towa? jubileusz 10-lecia pracy artystycznej. Z okazji tego ?wi?ta Polsat przygotowa? dla braci Golec niespodziank?. By?y to pami?tkowe medaliony wr?czone przez dyrektor programow? Nin? Terentiew. Medaliony zaprojektowa?a i wykona?a Anna Horsecka, zawodowo prezes PTE Polsat a prywatnie projektantka bi?uterii artystycznej. Publiczno?? w Operze Le?nej spontanicznie za?piewa?a jubilatom „100 lat”.

Na koncercie wyst?pili tak?e przyjaciele Paw?a i ?ukasza Golców: Maryla Rodowicz, Halina Mlynkova, Micha? Urbaniak i Szymon Wydra. Koncert poprowadzili aktor Stanis?aw Jasku?ka wraz z Agat? M?ynarsk?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>