www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czemu Rosati nie ma przyjació??!

Weronika mimo sko?czonych 25 lat nie przebywa w towarzystwie rówie?ników … Chyba nie jest szcz??liwa?

Okazuje si?, ?e wcale nie psuje to humoru m?odej aktorki. U jej boku zawsze stoi ukochana mama. Prasa bulwarowa podejrzewa nawet, ?e Weronice bardzo dobrze jest pod spódnic? u mamy …

Rosati_Weronika_Rosati_Teresa

Jej znajomi mówi?, ?e Weronika i jej mama s? wr?cz nieroz??czne!

Rosati_Weronika_Rosati_Teresa

No có?, trudno si? dziwi?, ?e u boku m?odej Rosati nie pojawia si? od jakiego? czasu ?aden facet. Rywalizowa? z ukochan? mam?, to potwornie trudne wyzwanie …

Rosati_Weronika_Rosati_Teresa


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>