www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czemu Kopania zrezygnowa?a z Opola!?

Lidia mia?a wyst?pi? na festiwalu w „Duetach”, ale jak twierdzi nie mia?a innego wyj?cia, jak wycofa? si?, bo …

Okaza?o si?, ?e Lidii zmieniono partnera muzycznego do wykonywania duetu.

Kopania_Lidia

Nie wiadomo z kim Kopania mia?a wyst?powa? w pierwszej wersji, ale ta ostateczna, która zmusi?a j? do rezygnacji to duet z „artyst?” disco polo …

lKopania_Lidia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>