www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czekaj? nas zmiany w ekipie prowadz?cych „Dzie? Dobry TVN”

Wed?ug magazynu „Na ?ywo” program prowadzi? b?d? Dorota Gardias i Szymon Ho?ownia. Widzowie bardzo polubili oboje i w zwi?zku z tym napisali wiele maili do stacji z pro?b? o cz?stsze pojawianie si? ich twarzy w telewizji.

Szymon Ho?ownia

Pozostaje jeszcze jedna tajemnica: czy powstanie nowego duetu oznacza, ?e kto? musi odpa??? Miejmy nadziej?, ?e zespó? zostanie powi?kszony o t? dwójk? bez konieczno?ci zwalniania kogo? z pozosta?ych. Ka?dy z obecnych prowadz?cych program mia?by powody do z?o?ci, gdyby zosta? zast?piony przez kogo? z mniejszym do?wiadczeniem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>