www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czego wstydzi si? ?muda-Trzebiatowska!?

Marta ?muda-Trzebiatowska nie pojawi?a si? na premierze filmu, w którym wzi??a udzia?. Podobno powodem by?o to, ?e…

wstydzi si? udzia?u w niskobud?etowej produkcji.

?muda_Trzebiatowska_Marta

Re?yser podkre?li?, ?e termin premiery ustalony by? ze wzgl?du na ni?. Potem Marta przesta?a odbiera? jego telefony. Czy naprawd? sta?a si? taka zmanierowana?

?muda_Trzebiatowska_Marta

?muda_Trzebiatowska_Marta_Król_Adam


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>