www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czego s?ucha D?bska?

Natalii Kukulskiej???

„Urszula D?bska przyznaje, ?e ma bardzo du?o takich piosenek, które wp?ywaj? na jej samopoczucie. Repertuar zale?y od tego, czy aktorka potrzebuje pocieszenia czy te? zrelaksowania.

– Lubi? piosenk? Natalii Kukulskiej „Ma?a rzecz”, bo ma bardzo ?adne przes?anie i mo?e dzi?ki niemu jako? jest milej. Ale te? lubi? s?ucha? muzyki klasycznej i jazzu – przyznaje Urszula” – podaje SE.

Jak wida? o D?bskiej nikt ostatnio specjalnie nie pisze. Kiedy? wspominano j?, jako dziewczyn? Mroczka, teraz ju? tylko pisz? o jej gustach muzycznych …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>