www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czego boi si? twardziel Linda?!

Bogus?aw Linda po raz kolejny pokaza? klas?.

W wywiadzie dla Vivy, przeprowadzonym przez Piotra Najsztuba, Bogus?aw Linda pokazuje swoja prawdziw? twarz.

Linda_Bogus?aw

Aktor nie udaje w nim kogo? innego, wypowiada si? bardzo szczerze. Mówi o l?ku przed staro?ci?, chorob? i o samotno?ci.

Linda_Bogus?aw


Odnosimy wra?enie, ?e wielu gwiazdom showbiznesu brakuje takiej m?dro?ci ?yciowej, a szkoda.

Linda_Bogus?aw


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>