www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czech zdradza Ksi??kiewicz!?

Dopiero, co nosi? jej domow? pomidorow? do szpitala, a teraz, gdy Weronika wróci?a do formy po operacji, on spotyka si? z tajemnicz? nieznajom? …

Weronika b?dzie musia?a wyja?ni? sobie z Krzysztofem Latkiem jego wieczorne spotkanie w romantycznej oprawie z nieznan? kobiet?. Bo w?a?nie na takiej schadzce bulwarówka przy?apa?a Latka.

Ksi??kiewicz_Weronika_Latek_Krzysztof

Od kiedy oboje ujawnili swój zwi?zek, wydawa?o si? ?e dziel?ca ich znaczna ró?nica wieku tylko wzmacnia ??cz?c? ich wi??. Weronika czu?a si? bezpiecznie przy swoim rycerzu …

Ksi??kiewicz_Weronika_Latek_Krzysztof

Jak b?dzie teraz, gdy okaza?o si?, ?e Latek na zielone glony i sushi zabiera jak?? znajom?, a nie Weronik??

Ksi??kiewicz_Weronika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>