www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czarnecki ci?gle z Lesz?

?ukasz wyra?nie polubi? Natali?

Taneczni partnerzy z telewizyjnego show „Taniec z gwiazdami” nie mog? si? rozsta?

„Natalia Lesz (28 l.) w styczniu wyruszy w tras? koncertow?. Piosenkarka chce zaskoczy? swoich fanów. Jedn? z niespodzianek b?dzie udzia? w koncertach jej partnera z „Ta?ca z gwiazdami”, ?ukasza Czarneckiego” – podaje SE.

?ukasz ma te? wyst?pi? w jej teledysku. Zapowiada si? d?ugotrwa?a wspó?praca …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>