www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Czarna Mamba wychodzi za m??, ju? dzi?!!!

Iwona Pavlovi? b?dzie pann? m?od?.

Radosn? nowin? zapoda? nam dzisiaj Fakt. Iwona w rozmowie z nim, – chyba z przej?cia i ze szcz??cia, zdradzi?a kilka szczegó?ów dotycz?cych ceremonii.

O?wi?cimski_Wojciech_Pavlovi?_Iwona

Otó?, jak potwierdzi?a, doborem orkiestry, wyborem sali weselnej i uzgadnianiem menu zaj??a si? osobi?cie ze swoim przysz?ym m??em. Nie ulegli zatem panuj?cej modzie  ?lubnej na zatrudnianie agencji weselnych.

O?wi?cimski_Wojciech_Pavlovi?_Iwona

Wiemy te?, jak? Pavlovi? za?o?y sukni? do ?lubu …

>>>

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>